Personliga mål

”If you are going to think the same as everyone else and do the same as everyone else, you will end up being the same as everyone else.”

När jag började med aktier sommaren 2015 satte jag som mål att nå upp till tre stjärnor i rating på Nordnet.se community Shareville.se inom fem år (En helt rimlig tidsram för den typ av långsiktiga investeringar jag gör). Att ha tre stjärnig rating betyder att portföljen är en av de 10 bästa procenten hos Shareville. För ca en månade sedan uppnådde jag detta mål.

Varför sätta upp mål? Vem borde sätta upp mål?
Målsättning är till för alla, oavsett om du investerar, håller på att starta ett eget företag, jobbar som chef eller vill utvecklas inom en sport. Vad du än gör där du vill uppnå och visa resultat kan målsättningar hjälpa dig enormt.
Min första kontakt med att sätta personliga mål kom under en utbildning för försäljare jag deltog i för 7 år sedan, jag visste det inte då men det skulle bli ett verktyg som jag använder mig av för att nå dit jag vill. Det tog många år innan jag insåg vikten av det verktyg som knappt inte ens fanns kvar i mitt minne, det var först när jag läste ett citat från en påstådd undersökning som gjordes av Yale University i mitten på 1900-talet angående ”goal setting”.

Ten years later Harvard interviewed the members of that class again and found:

1. The 13% who had goals but not in writing were earning on average twice as much as the 84% of those who had no goals at all

2. The 3% who had clear, written goals were earning on average 10 times as much as the other 97% of graduates all together. The only difference between the groups is the clarity of the goals they had for themselves.

Oavsett om undersökningen är sann eller inte, så träffar den helt rätt.

Mål är väl samma sak som drömmar? 
Nej, för att lättast förklara ska jag använda mig av några exempel som jag tycker visar en klar bild på vad som skiljer drömmar från mål.

  1. Jag vill bli mångmiljardär under min livstid! Detta är vad jag skulle vilja säga är en ganska klassisk dröm, det saknar helt en tidshorisont, det har inget mätbart (hur många miljarder ska du ha?), för de flesta är det ganska orealistiskt att bli så förmögen under en livstid. Helt enkelt är detta en dröm, inte ett mål.
  2. Om 5 år ska jag ha tillgångar på över 1 miljon. Här har vi en fast tid på 5 år, vi har en mätbar gräns på 1 miljon, det är en fullt realistisk gräns att nå.
  3. Jag vill gå ner i vikt. dröm.
  4. Jag ska gå ner 5kg på 2 månader. mål.

När jag skriver ned mina mål använder jag mig av S.M.A.R.T.

S – specific, significant, stretching

M – measurable, meaningful, motivational

A – agreed upon, attainable, achievable, acceptable, action-oriented

R – realistic, relevant, reasonable, rewarding, results-oriented

T – time-based, time-bound, timely, tangible, trackable

Det gör det lätt för mig att skilja på vad som är mina drömmar och vad som är mål jag aktivt kan arbeta för att uppnå.

Våga vara dig själv
Jag vill avsluta med att säga att många tycker det kanske är lite extremt eller rent ut sagt löjligt att sitta och skriva ner målsättningar men jag kan inte säga det bättre än vad andra redan har sagt, så jag lämnar er med ett citat från Llyod Dorfman.
”If you are going to think the same as everyone else and do the same as everyone else, you will end up being the same as everyone else.”